Privacy statement

Support by Juul neemt privacy serieus en waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de website en de diensten van Support by Juul. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Support by Juul respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Support by Juul kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Support by Juul en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Support by Juul verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Naam
  2. E-mailadres
  3. Telefoonnummer
  4. Bedrijfsnaam

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Support by Juul verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Support by Juul uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Support by Juul bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaren bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Support by Juul verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Support by Juul gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Support by Juul. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

Beveiliging

Support by Juul neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Support by Juul maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Support by Juul is als volgt te bereiken:

Adres: Wethouder van Olstweg 5 8071 HG Nunspeet
Telefoon: 06-19 21 57 49
Email: info@supportbyjuul.nl

Nunspeet, 15 oktober 2021

supportbyjuul

Contactgegevens

Julia Keizer

Gratis e-book

Checklist voor een succesvolle website en een heleboel waardevolle tips!

.